ข่าว/กิจกรรม

AUSTRALIAN AVIATION MISSION TO THAILAND 2018

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม และอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประชุมเสวนากับตัวแทนจากสถานทูตและสถาบันการศึกษาด้านการบิน ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปิดประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ทางด้านการบิน ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 11 ห้อง 12A03 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม

view: 133 shares: