เส้นทางอาชีพด้านการขนส่งสินค้าและการจัดการนำเข้าส่งออก

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสัมมนาพิเศษ

“เส้นทางอาชีพด้านการขนส่งสินค้าและการจัดการนำเข้าส่งออก”
โดยวิทยากรพิเศษ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ
Association Manager สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์