ผลงาน : Community Cultural Center

Community Cultural Center คือ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการสืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนให้คงอยู่ และปรับให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเน้นให้ชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเข้ามาเป็นผู้ใช้งาน โดยใช้พื้นที่แห่งนี้ในการเรียนรู้การสร้างอาชีพ มีการแชร์แนวคิดต่างๆ ภายในชุมชน เนื่องจากที่ นี่เป็นบ้านเกิดของผม ผมจึงอยากพัฒนาบ้านเกิด ด้วยผลงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสาขา ที่ผมรักและเลือกเรียนครับ แนวคิดของตัวอาคาร ผมเลือกใช้วัสดุที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งหาได้ง่ายภายในชุมชน เนื่องจาก ต้นไผ่นั้นโตเร็ว สามารถซ่อมแซมได้ง่าย ส่วนสีที่ใช้ผมเลือกใช้สีของผ้าทอในชุมชน เพื่อสร้าง เอกลักษณ์และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้คนในชุมชนครับ
UploadImageUploadImage