สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

บุคลิก
เงียบๆ แต่มีมุมขำๆ
 
งานอดิเรก
ชอบดูหนัง
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจอาจารย์ครับ อาจาย์ที่นี่ให้โอกาสนักศึกษาในการที่จะคิดและแสดงออกอย่างเต็มที่ เปิดกว้างและมีความทันสมัยในการที่จะให้คำแนะนำต่างๆ กับนักศึกษา เวลาทำโปรเจคที่ว่ายาก อาจารย์ท่านก็จะคอยให้คำแนะนำ ทำให้โปรเจคออกมาดีและได้รับคำชมเป็นจำนวนมาก
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
ผมได้นำความรู้จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอนทำThesis  ผมทำงานกลุ่มExperimental เป็นThesis ก็ทำให้ได้วิธีคิดซึ่งสามารถนำมาใช้ในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งปัจจุบันเราก็ทำแนวคิดเชิงทดลอง เป็นแนวทางทำสื่อโฆษณาซึ่งก็ได้ติดตัวมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นกัน
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
อุปสรรคก็คือเราพยายามทำอะไรให้ใหม่ๆ ตลอด  แต่หลายๆ ครั้งมันก็ไม่ค่อยสำเร็จ แต่ก็โชคดีที่อาจารย์ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำที่ดีและให้มุ่งมั่น เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและพยายามจะผ่านมันไปได้
 
ฝากถึงน้องๆ
คณะสถาปัตย์ฯ ถือว่าเป็นคณะหนึ่ง ที่คุณจะได้เจอกับอาจารย์ที่มีศักยภาพ มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมที่จะสนับสนุนคุณให้เติบโตเป็นสถาปนิกที่ดีได้คนหนึ่งของประเทศเลย
view: 0 shares: