ผลงานและรางวัล

ผลงาน THESIS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 สัปดาห์สุดท้ายของภาคการเรียนที่ 1/59 ของ นศ.ชั้นปี 5 วิทยานิพนธ์ภาคออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

วันนี้ (7ธ.ค.59) เป็นกำหนดวันส่งผลงานวิทยานิพนธ์ส่วนที่ 1 หุ่นจำลองโครงการ งานชิ้นใหญ่ๆ หลายชิ้น 

ผลงานสวย น่าตื่นตาตื่นใจมากๆ วันจริงจะมีการนำเสนอในวันที่ 14 ธันวาคม  

โดยมีคณะกรรมการ/สถาปนิก มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ตรวจงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 

ฝากติดตามผลงานของนักศึกษาด้วยนะคะ

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

view: 84 shares: