ผลงานและรางวัล

The Interior Design Renovation Project of Centre Point Langsuan Hotel

The Interior Design Renovation Project of Veranda Resort & Spa
นาย รังสิทธิ์ สะสม
ปัจจุบันการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีบทบาทขึ้นทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจรูปแบบลักษณะการตกแต่งที่มีเสน่ห์รวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันเพื่อสร้างจุดขายในการดึงดูดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อลูกค้า จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงต้องการนำเสนอโครงการออกแบบภายในปรับปรุง วิรันดา รีสอร์ท & สปา ชะอำ เพื่อเป็นการตอบสนองแนวคิดการขยายตัวดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีการจัดทำโครงการ การนำข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการ  และศึกษาข้อมูลการออกแบบ  รวมถึงการวิเคราะห์ที่ตั้งอาคาร,การวิเคราะห์โครงการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน มาสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของรีสอร์ทให้โดดเด่น มีแนวทางการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในสไตล์ร่วมสมัย
view: 15 shares: