อุตสาหกรรมยั่งยืน ด้วย Circular Economy

UploadImageโดยความร่วมมือกับชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย
(TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง
ตอน  อุตสาหกรรมยั่งยืน ด้วย Circular Economy
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย      
ประธานบริหารกลุ่มบริษัท Dow Thailand


19 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
 Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567