Canva for Education เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการสอน ONLINE เต็มรูปแบบ

UploadImage
SPU มีเรื่องดีดีมาบอก 
ครูแนะแนว พลาดไม่ได้!! กับโปรแกรมที่ดีที่สุด เพื่อการสอน Online 
Canva for Education  สุดยอด เครื่องมือสร้างสื่อการสอนหลากประเภท
ร่วมทำกิจกรรม Online สนุก ๆ พร้อม Tips & Tricks สุดว้าววว!
ผ่าน Zoom  พร้อมรับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เรียนรู้ไปด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
โดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ลืมไม่ได้!! สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook หรือPC จะดีที่สุด มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ลงทะเบียน https://forms.gle/Eyt1PUzofmTbRQAM8
ประสานงานพี่แนะแนวหรือคุณอ้อยใจ 0847512902