เรียนรู้การเป็น นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพ

UploadImage
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียน หลักสูตรระยะสั้น 45 ชม.
"นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)
 เริ่ม เสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึง 18 กันยายน 2564 (ทุกเสาร์และอาทิตย์)
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
081-936-0710 ดร.สรพล
081-498-0378 คุณศศิธร
098-896-9790 ว.โลจิสติกส์ฯ
 
ลงทะเบียนฟรี (รับจำนวนจำกัด)
link https://forms.gle/8RhJa93nZEwCzpW47