เด็กท่องเที่ยว พร้อมมั้ย พร้อมมั้ย งานปฐมนิเทศสุดปั๊วต้อนรับ Dek64

UploadImageเหลือเวลาอีกแค่ สามวัน เท่านั้น
เตรียมพบกับ...
งานปฐมนิเทศออนไลน์ ของเด็ก 64 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วันเปิดบ้านต้อนรับ DEK64
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
งานปฐมนิเทศออนไลน์รูปแบบใหม่ เตรียมพบกับความสนุกสนาน
ผสมผสานการเรียนรู้สู่ยุคเเห่งการ เปลี่ยนเเปลง
แล้วพบกัน 17 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
#thecothfamily
#OnlineOrientation #SPU #DynamicUniversity
#FreshySPU64 #DEKSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม