โลจิสติกส์ไทยสู่เวทีโลก

UploadImageขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #64
โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
หัวข้อ "โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่เวทีโลก"
3 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
โดยวิทยากร
คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรายการ
คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567