นักวางแผนห้ามพลาด Up skill Re Skill

UploadImageหลักสูตร นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner) รุ่น 3
สัปดาห์นี้พบกันในหัวข้อ "Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ"
โดย ดร สุรทิน ธัญญะผลิน
กรรมการผู้จัดการ บจก.สุวรรณไพศาลขนส่ง 2010
แล้วพบกัน 18 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
#ReSkill #UpSkill #NonDegree #รุ่น3 #Logistics #SPU