การฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษา รอบที่ 2

UploadImage
DEKSPU ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
วันที่ 9-10 ก.ค. 2564
พบกันที่ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
บัตรประชาชน
ปากกา
ข้อความยืนยันสิทธิ์

ดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนเข้ารับวัคซีนด้วยนะ

พักผ่อนมากๆ
ดื่มน้ำเยอะๆ  
ทานวิตามินซี
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์