ตัวจริงด้านการค้าระหว่างประเทศ

UploadImageขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #55
โดยความร่วมมือกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
หัวข้อ "บทบาทของท่าเรือสหไทย และท่าเรือเอกชนอื่นต่อการค้าระห่วางประเทศของไทย"
25 พฤษภาคม 2564  เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากร
คุณพีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท SAHATHAI TERMINAL 
และ
คุณมินทร์รวี โพธิ์ดี
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท SAHATHAI TERMINAL
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting 
Meeting ID: 263 292 7605https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Passcode: 1234567
 
#โลจิสติกส์ #SPU #Logistics