เรียนด้วย ทำงานด้วย สไตล์เด็กบัญชี

UploadImage

เรียนด้วย ทำงานด้วย สไตล์เด็กบัญชี SPU
โดย 
นักศึกษาคณะบัญชี ภาควันอาทิตย์
- จ่าเอก ธนพล สร้อยสุวรรณ์ 
- นางสาวจิรารัตน์ อรรถาเวช 
- นางสาวขวัญฤดี รัตนะ 
- อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ อาจารย์คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%