ปรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์


UploadImage
ประชาสัมพันธ์ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
ระลอกใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
จึงเห็นควรให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป *จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง line scms student
หรือ โทร 02 558-6888