อัปสกิลภาษาแบบจัดเต็ม

UploadImage
เตรียม..ความพร้อมสู่โลกธุรกิจ อัปสกิลภาษาอังกฤษกันแบบจัดเต็ม
ใน "Smart English Communication Skills for Aviation"
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ SPU
พาน้องๆไปอัปสกิลและขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน พร้อมแนะแนวเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC กันแบบจัดเต็ม

โดยคุณเบลน์ พงศ์ถาวรภิญโญ
นักเดินทางอิสระ และอดีตเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผ่าน  Application Zoom