สายดิจิทัล พลาดไม่ได้

UploadImage
DEK 64 สายดิจิทัล พลาดไม่ได้!
สภาดิจิทัลฯ และ SPU ชวนฟัง
“10 เทรนด์อาชีพดิจิทัลกับการเรียนรู้ให้ทันโลกการทำงานในอนาคต” ร่วมพูดคุยแบบครบทุกมิติจากสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านดิจิทัล
วันนี้ เวลา 16.00 – 18.00 น.
คลิกร่วมฟัง

https://www.joinclubhouse.com/event/xkaBXRDG