ข้อควรรู้กับบัญชีภาครัฐ

UploadImage
บัญชี Talk ข้อควรรู้กับบัญชีภาครัฐ

โดย
- คุณอทิรา โสตโยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ประจำ คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%