เสริมศักยภาพสร้างความปลอดภัยการบินสู่การประกอบอาชีพ

UploadImage

วิทยาลัยการบินสร้างศักยภาพนักศึกษาปี 4
สู่การประกอบอาชีพด้านความปลอดภัยการบิน


หัวข้อ
DGR : Dangerous Goods สินค้าอันตราย

บอกกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (BATC)

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง  Auditorium 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม