พลิกโฉมอุดมการศึกษาไทย พร้อมกัน..


UploadImage

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16  ประจำปี 2564
เรื่อง  พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน
“Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice”

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/หรือ http://bit.ly/thaipod_conference2021