เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ

UploadImage

บัญชี Talk การเป็นผู้ประกอบการ

โดย
- คุณสุพจน์ ปานน้อย (CPA, CPIAT, Cooperative Auditor)
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุ๊ป จำกัด
- ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%