ชวนฟัง ! เสวนาออนไลน์ SPU SUPLY CHAIN ROUND TABLE #45

UploadImage

ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #45
"การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน" กับสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #45


วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 -19.30 น.

หัวข้อ "การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน" กับสิทธิประโยชน์ภาษีอากร”

วิทยากร โดย
คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
-ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (EBCI)
- ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงาน EEC ด้านโลจิสติกส์

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567