บัญชี Talk การนำเสนอข้อมูลธุรกิจสมัยใหม่

UploadImage

บัญชี Talk การนำเสนอข้อมูลธุรกิจสมัยใหม่ โดย

- คุณพงศ์สิทธิ์ อภิสิทธิกุล ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ ERP บริษัท เพียว อินทิเกรท เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เพียว ไอที จำกัด

- คุณพสิษฐ์ ธรรมจริยาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียว อินทิเกรท เทคโนโลยี จำกัด

- อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์ประจำ คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง Facebook เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%