วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

UploadImage
ข่าวดี! ข่าวด่วน!
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
(Non Degree) Online 
"Next Normal for New Era Logistics" 

เกาะติดเทรนด์โลจิสติกส์ยุคใหม่
ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบ 45 ชั่วโมง (เทียบโอนหน่วยกิตได้)
เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ Reskill/Upskill ให้ทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของ Logistics and Supply Chain ยุคใหม่
...................................
สมัครด่วน!! ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพํนธ์ 2564 (Online)
...................................
ค่าลงทะเบียน
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 4,500 บาท
ธ.กรุงเทพ บัญชี กระแสรายวัน
"มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)"
เลขที่บัญชี 0063700405
ส่วนลด 10% สำหรับหน่วยร่วม MOU
ฟรี! สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งด่วน ก่อนเต็ม!!
Click เลย!  http://bit.ly/LSCM-1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0988969790 หรือ 0814980378
Facbook: http://www.facebook.com/LSC.SPU
Line: http://Line: https://lin.ee/5sNGISc
Website: http://www.spu.ac.th/fac/logistics