การเงินการลงทุนในยุคปัจจุบัน

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดอบรมออนไลน์ “การเงินการลงทุนในยุคปัจจุบัน”

สำหรับ อาจารย์ ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร โดย คุณพสุ ลิปตพัลลภ

EXECUTIVE DIRECTOR AT REAL ESTATE PLC.

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 13.00-16.00น. 
ZOOM ONLINE
สนใจเข้ากลุ่มไลน์
HTTP://LINE.ME/TI/G/IZSZHN9001