บัญชี Talk การใช้โปรแกรม ERP เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

UploadImage
บัญชี Talk การใช้โปรแกรม ERP เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

โดย คุณพสิษฐ์ ธรรมจริยาวัฒน์
        กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพียว อินทิเกรท เทคโนโลยี จำกัด

      อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ
    อาจารย์ประจำ คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%