บัญชี Talk DNA M.Acc กับการทำงานบริษัท มหาชน

UploadImage


บัญชี Talk DNA M.Acc กับการทำงานบริษัท มหาชน

โดย
- คุณสุภัสสรา ยามะเทวัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- คุณรจี ปิติพืชญ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ดร.เบญจพร โมกขะเวส อาจารย์ประจำ คณะบัญชี SPU


เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%