Sripatum Fitness Center จัดโปรส่งท้ายปี 63

UploadImage


Sripatum Fitness Center
จัดโปรโมชั่นใหญ่ ส่งท้ายปี 2563 
25 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563


สมาชิกใหม่ แถมฟรี 2 เดือน  
1. นักศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่/ ครอบครัว อาจารย์ และเจ้าหน้าที่(เฉพาะบุตร-สามี-ภรรยา)
2,000  บาท  /ปี/คน 
2. ศิษย์เก่า     
3,500  บาท /ปี/คน 
3. บุคคลภายนอก  
6,000  บาท /ปี/คน 

สมาชิกต่ออายุ รับส่วนลดพิเศษ 
1. นักศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่/ครอบครัว อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ( เฉพาะบุตร-สามี-ภรรยา )      1,800  บาท  /ปี/คน 
2. ศิษย์เก่า   
2,800  บาท /ปี/คน 
3. บุคคลภายนอก  
5,000  บาท /ปี/คน 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพ อาคาร 9 ชั้น 11 
โทรศัพท์  :    02-579-1111   ต่อ  2397, 2399
Facebook :   SPU HC
Page     :   Sripatum Fitness Center  และ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม