พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดวันฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 49 โดยมีกำหนดการดังนี้

พิธีฝึกซ้อม
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

พิธีประสาทปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่  21 ธันวาคม 2563
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563


ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

งดการนำลูกโป่งทุกชนิดเข้ามาบริเวณภายในมหาวิทยาลัย  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นช่วงที่ถ่ายภาพแสดงความยินดี)
 
กำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติม News & Activities 
https://www.spu.ac.th/activities/28288