โครงการเตรียมสอบ TOEIC ฟรี

UploadImage

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา SPU ทุกคณะ/ทุกสาขา
เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสอบTOEIC ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนผ่านทาง  forms.gle/m4oy4Q68zbtq6kzs5  หรือสแกน QR CODE

(เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม)

อาคาร 11 ชั้น 9 ห้อง 902

เวลา 09 - 16.00 น.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.