โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใน หลักสูตร e-Commerce #2

UploadImage

 เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟัง   "โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใน หลักสูตร e-Commerce #2 "
โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  Reskill & Upskill & Newskill สัปดาห์นี้..พบกับ !
 LINE Official Account โดยคุณปฤณ จำเริญพานิช (LINE CERTIFIED COACH)
CONVENTION อาคาร 11 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง