สัมมนาฟรี เทคนิคสร้างแบรนด์ยังไงให้ปัง

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาฟรี!! ในรายวิขา MKT323-Brand Management เรียนรู้การสร้างแบรนด์
กับตัวจริงในวงการกับ SF Brandname
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยคุณวัฒนพล อุทยานะกะ
และคุณสมฤทัย สางชัยภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์สุเมธ สันติกุล


วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมที่ : FB เพจ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม