เปิดบ้านสานฝันปีที่ 4 By เทคโนฯ

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
เปิดบ้านสานฝันปีที่ 4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และผลงานต่างๆ ของทางคณะ 

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง ZOOM
หมายเลข Meeting ID 819 939 5024 


สอบถามเพิ่มเติม :
Line @hvz3486c
Facebook คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โทร 02 579 1111 ต่อ 2196