โครงการตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

เชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท

>>โรงเรียนทั่วประเทศ สามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน <<

วันแข่งขันวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 

**สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2562 เท่านั้น!!**
ลงทะเบียนคลิก : https://www.spu.ac.th/fac/law/th/content.php?cid=17371

สอบถามเพิ่มเติม : โทร : 02-579-1111 ต่อ 2383 LINE : @spulaw (มี@)
มือถือ : 062-717-6552 ☎️ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
#คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPULaw