เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมตรวจสุขภาพทั่วไปฟรี

UploadImage

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์ บริการตรวจสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมตรวจสุขภาพทั่วไปฟรี!!

ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า อาคาร 10
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.