ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมตรวจสุขภาพทั่วไปฟรี!!


UploadImage


ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์ ออกจุดตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ใน
วันที่ 25 -26 มิถุนายน 62 โดยเปิดให้ทำการตรวจเวลา 09.00 -15.00 น. บริเวณ ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. จึงขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมตรวจสุขภาพทั่วไปฟรี!!
#กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม