เชิญฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Conceptual Creative Talk"

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวน อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Conceptual Creative Talk"
ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
ณ Playground room ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
Part 1 - How to come up with conceptual ideas?
Part 2 - Once you have the ideas, how can you communicate them across?
Part 3 - How to incorporate the conceptual ideas back into design work?
Part 4 - Case studies.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2115, 2166, 2106
Facebook Fanpage  :  School of Architecture, Sripatum University