FACEBOOK & YOUTUBE MAKEOVER

UploadImage

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “FACEBOOK & YOUTUBE MAKEOVER“ ครบเครื่องเรื่องคอนเทนต์ ปรับคอนเทนต์ YOUTUBE และ FACEBOOK อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรให้มียอดผู้ติดตามมากขึ้น พร้อมทั้งวิธีการสร้างรายได้จาก FACEBOOK และ YOUTUBE  งานสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11  ชั้น 3 ห้อง Theatre โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  คลิกรายละเอียด