สัมมนา Workshop ฟรี! "โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้"

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ เชิญฟังสัมมนา และ Workshop ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย "โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้" วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  โทร. 0 2579 1111 ต่ 2354