พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวช.) โดยมี นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร