เจาะลึกตลาดการค้า CLMV + จีน

UploadImage

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญพบกับวิทยากรพิเศษที่ปรึกษากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ กับหัวข้อสัมมนา

"เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV + จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 12.40 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 9-903 ชั้น 9 อาคาร 9
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.