Line Tracking Robot Contest 2017

UploadImage

ที่สุดของที่สุดกับโครงการสุดยอดแห่งปี
การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2560
Line Tracking Robot Contest 2017

ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจน้องๆระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 60
เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.