นางสาวมลธิรา ชิตกุล : ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2557, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวมลธิรา ชิตกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557