ข่าว/กิจกรรม

โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ครั้งที่9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

คณะบัญชี SPU จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ครั้งที่9
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น5
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
view: 338 shares: