ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
ณ สยามพารากอน 
 
view: 155 shares: