นางสาวรัชนี บินยาเซ็น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอฟโซลูเทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวรัชนี  บินยาเซ็น  
ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอฟโซลูเทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
view: 0 shares: