นางสาวรัชนี บินยาเซ็น : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวรัชนี  บินยาเซ็น  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอฟโซลูเทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
view: 0 shares: