ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาบัญชี SPU ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา : รณรงค์ทำความสะอาด ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นักศึกษาบัญชี SPU ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา : รณรงค์ทำความสะอาด
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ในวันที่ 4 พ.ย. 60
view: 334 shares: