นายธวัชชัย เพชรสุริยา : นักบริหารบัญชีและต้นทุน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด(มหาชน)

นายธวัชชัย เพชรสุริยา (เอก) รหัส48
นักบริหารบัญชีและต้นทุน  
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : บริการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิศวะ โดยไม่ทำลาย และ โรงไฟฟ้า/เหมืองแร่
ความประทับใจต่อคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  :
             ผมมีความประทับใจตั้งแต่วันแรกของการสมัครเข้าศึกษาที่มีคณาจารย์จากคณะบัญชีคอยต้อนรับและให้คำแนะนำ และรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นลูกศรีปทุม และลูกของคณะบัญชีศรีปทุม ผมได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากคณาจารย์จากทุกๆท่าน รวมไปถึงได้พบเพื่อน และรุ่นพี่ จนไปถึงการได้มีรุ่นน้อง ที่น่ารักและจริงใจ ไม่ว่าจะในคณะก็ดี ต่างคณะก็ดี และยังได้รับความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างท่วมท้น ไม่ว่าจะเนื้อหาทางทฤษฎีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทั้งการได้ปฎิบัติจริง และจากประสบการณ์จริงที่เข้ามาให้ความรู้
              รวมทั้งได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปพร้อมกับการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ที่ทำให้ผมรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น กล้าที่จะคิดและกล้าที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น และสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ผมรู้ถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นว่าควรวางตัวอย่างไร อะไรที่มากไปและอะไรที่น้อยไป  จึงทำให้ผมมีพื้นฐานและประสบการณ์ที่ดี พร้อมที่จะนำความรู้และการเรียนรู้สิ่งรอบข้างทั้งหมดในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างลงตัว จนทำให้ผมประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้านจนถึงทุกวันนี้
               ผมต้องขอขอบคุณคณาจารย์  เพื่อนพ้องน้องพี่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มอบความรู้และสิ่งดีๆ ให้ผมติดตัวมาจนวันนี้ ขอบคุณคณะบัญชีศรีปทุมของเราอีกครั้งครับ