ข่าว/กิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชี SPU กับสถานประกอบการ 60 แห่ง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชี SPU กับสถานประกอบการ 60 แห่ง
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
วันที่ 5 ต.ค.60
view: 364 shares: